FORLAGET VIEMOSE

Forlaget VIEMOSE fokuserer særligt på udgivelser der vedrører forhandling, konfliktløsning og konsensusskabelse.

Hvis du har en idé eller et forslag til en udgivelse, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hans Chr. Schram Viemose, Søren Viemose og Nana Gaardboe Dall:

STYRKET BORGERKONTAKT –  FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF KLAGER –  OG MERE END DET

NY: Revideret 2. udgave, august 2018,

Pris: kr. 235,-

Styrket Borgerkontakt er en metode til bedre håndtering og forebyggelse af klager og beklagelser fra borgere til det offentlige. Metoden hviler på viden om konflikthåndtering, god kommunikation og løsningsorienteret dialog. Metoden fremmer samtidig oplevelsen af respekt, lydhørhed og fokus på fair løsninger og processer. Anvendes metoden i dagligdagen vil den også forebygge, at der overhovedet bliver anledning til klager og beklagelser.

Denne bog henvender sig både til beslutningstagere i det offentlige og til de ansatte – på alle niveauer – som til daglig har direkte borgerkontakt. Og som gerne vil gøre denne kontakt endnu bedre.

Bogen rummer konkrete anvisninger på den praktiske anvendelse af metoden ligesom der gives råd – baseret på omfattende dokumentation – om introduktion og fastholdelse af det, der af nogen vil opfattes som et egentlig kulturskift i relationen mellem borgere og den offentlige forvaltning.

Lin Adrian

HÅNDBOG i MÆGLING

Pris kr. 235,-

Mediation er en effektiv metode til løsning af konflikter. Det kan være konflikter mellem kolleger, leder og medarbejder, forretningspartnere, naboer, ægtefæller eller gerningsmænd og offer. En tredjepart (mediator) hjælper de stridende parter med selv at løse deres uoverensstemmelse.

Denne håndbog gennemgår mediationsprocessen trin for trin. Den er spækket med huskelister og praktiske råd. Den er skrevet på baggrund af forfatterens mangeårige erfaringer med mediation og på basis af undersøgelser og forskning i mediation.

Denne bog er en opdateret 3. udgave af Konfliktløsning ved meditation, Alle denne bogs oprindelige kapitler er revideret og ny relevant viden er føjet til. Derudover er tilføjet to helt nye kapitler om separate møder og om procesretfærdighed.

Søren Viemose

SAMARBEJDE OG KONSTRUKTIV FORHANDLING

Pris: kr. 250,-

Forhandlingsprocessen gennemgås i 34 korte kapitler, der er pakket med praktiske råd om, hvordan man kan tilrettelægge et konstruktivt samarbejde. Tekst skrevet med blåt er til lederne og tekst skrevet med rødt henvender sig til medarbejderne og medarbejderenes forhandlere.

Bogen er en gennemgribende fornyelse og udvidelse af bogen Konstruktive Forhandlinger af samme forfatter. Helt nye kapitler er: * Vandrette forhandlinger * Samarbejde og forhandling om forandringer * Betydningen af gode processer * Tilliden og arbejdet med den * To typer af forhandling *Kommunikation der hjælper * Mange ved bordet * Forhandlingsledelse – stil og kultur * Den neutrale facilitator * Forhandling af I-deals *

Judith de Niet og Marjo Hess

HISTORIEN BAG KLAGEN – EFFEKTIV HÅNDTERING AF VANSKELIG KLAGEADFÆRD

Pris: kr. 150,-

Hvordan møder man bedst de borgere, der ikke alene har en klage til en offentlig myndighed, men som også har en adfærd, som opleves som særlig vanskelig? For første gang foreligger nu på dansk en vejledning, der beskriver forskellige typer vanskelig adfærd, og som systematisk for de forskellige typer giver gode råd til den ansatte om hvad man kan gøre .. og hvad man skal undgå at gøre, når man forsøger at etablere en god kontakt. Læs om * Massiv klageadfærd * Emotionel klageadfærd * Dominerende klageadfærd * Manipulerende klageadfærd * Verbalt aggressiv klageadfærd * Paranoid klageadfærd *.

 

Du kan bestille bøgerne hos din lokale boghandler eller ved at sende en mail