HANS CHR. SCHRAM VIEMOSE

Cand. scient. adm.

 

Uddannet på RUC – Forvaltningsuddannelsen (1981).
Mediator (1997)Arbejde indenfor det offentlige, faglige organisationer, selvejende institutioner og med opbygning og ledelse af egen virksomhed. Har særligt været optaget af udviklingsopgaver, overenskomst- og aftaleforhandlinger, økonomistyring- og personaleledelse og formueforvaltning og fundraising.

Medstifter og -ejer af Amphion – Viden for professionelle, 1987-99, der både varetog rådgivnings- og efteruddannelsesopgaver (herunder også udbød en lang række åbne kurser). Rådgiver og/eller underviser eller evaluator på en lang række opgaver indenfor de særlige erfaringsområder nævnt ovenfor. Kunderne var bl.a. interesseorganisationer, offentlige institutioner (stat, amter og kommuner) og private virksomheder.

Efter salg til Nellemann Konsulenterne i 1999, afdelingsleder og konsulent.

Fra december 2001 selvstændig rådgiver, med fokus på proces- og forhandlingsrådgivning og mediation (konfliktmægling).

Medstifter i 1987 af OASIS, Behandling og rådgivning for flygtninge, og i starten også fundraiser og administrator. Fra 1990 medlem af og i en årrække frem til 1999 næstformand for bestyrelsen.

Formand for Skolebestyrelsen på Rahbekskolen og (efter sammenlægning) Ny Hollænderskolen, Frederiksberg, 1989-1993. Medlem igen 2002-2006.

Medlem af bestyrelsen for Frederiksberg Seminarium 1994 – 1999

Medlem af arbejdsudvalget for etablering af “Den 7. Himmel”, siden 1993, og medlem af bestyrelsen for ”Den 7. Himmel” siden 2002.

Formand for bestyrelsen for KaløVig Center fra januar 2005.

Medlem af bestyrelsen for Resonans A/S 2006-12, formand siden 2008 frem til marts 2012.

Formand for bestyrelsen i Kampus.nu fra 2007-2011.

Medstifter og ejer – sammen med Søren Viemose – af Styrket Borgerkontakt – siden 2009.

Censor ved Kommunikations-, Journalist- og Performance design uddannelserne ved Roskilde Universitetscenter siden 1993.
Siden 2003 censor ved Masteruddannelsen i Konfliktmægling, Juridisk fakultet, Københavns Universitet og siden 2007 censor ved Jordbrugsvidenskab ved Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (tidligere KVL).

Medlem af bestyrelsen i CRI – Copenhagen Resource Institute fra 2014

Medlem af bestyrelsen for A/B Ørsted fra 2015

hans_viemose

Født 27. oktober 1951

Gift med Gitte Vejlby, som jeg har fire børn sammen med.