FLETVÆRKET

Jeg en del af en gruppe der gerne samarbejder om løsning af opgaver.
Det kan være opgaver, der p.g.a. deres kompleksitet kræver flere forskellige eksperticer eller kompetencer.

Og det kan være opgaver, hvor størrelsen eller opgavens karaktér simpelthen kræver flere dygtige hænder og kloger hoveder.

Mange af os har en fælles fortid i ”Amphion”, og netop fordi vi har arbejdet sammen så meget og så ofte er vi på den anden side af det klassiske netværk.

Vi er Fletværket, der forener fleksibilitet og færdighed.

Når en opgave løses bedst ved at Fletværket inddrages, er det altid i forståelse med kunden og altid med fastholdelse af en entydig og enkel relation undervejs.

DETTE ER FLETVÆRKET

SØREN VIEMOSE
Selvstændig rådgiver og underviser i forhandling og konfliktløsning, bl.a. i politiske og faglige organisationer.Mediator. Forfatter til bl.a.: “Forhandlingsteknik”, “Konstruktive lokalløns-forhandlinger” og senest “Konstruktive lokale forhandlinger”. Ejer af KaløVig Center.
Kontakt: www.viemose.com og www.kalovigcenter.dk

MALENE RIX
Selvstændig rådgiver og underviser i forhandling, procesfacilitering og ledelse for både offentlige og private virksomheder. Forfatter til bogen: “Når Kvinder Forhandler – på arbejde og privat”. Kontakt: www.malenerix.dk

AGNETE MUNCK
Selvstændig rådgiver, der har firmaet “Procesledelse og Personlig Udvikling”. Arbejder som underviser og træner med forandringsprocesser i organisationer, for grupper og individer. Kontakt: www.agnetemunck.dk

LIN ADRIAN
Adjunkt ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Er tilknyttet Masteruddannelsen i Konfliktmægling og rådgiver og træner selv inden for konflikthåndtering og mediation. Forfatter til bogen “Konfliktløsning ved mediation”. Kontakt: lin.adrian@jur.ku.dk

IB RAVN
Leder gruppen ” Facilitering af videnprocesser” under forskningsprogrammet Organisation og Læring ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Designer, faciliterer og forsker i processer til læring og videndeling på møder, ved konferencer, i netværk – og i organisationer generelt.Skriver gerne og ofte – senest bl.a. bogen “Facilitering – ledelse af møder der skaber værdi og mening”. Kontakt:ravn@dpu.dk

MIE ROESDAHL
Afdelingsleder ved Institut for Menneskerettigheder. Kontakt: mir@humanrights.dk

BJARNE HANSEN
Selvstændig rådgiver, der har firmaet “Negotia”. Arbejder bl.a. med forhandlingstræning, sparring af tillidsrepræsentanter og ledere i ledelse af forandringsprocesser og forhandlinger. Kontakt: www.negotia.dk

ERIK LYNGSE
Selvstændig rådgiver. Arbejder med undervisning, rådgivning og sparring om ledelsesmæssige, politiske og kommercielle aspekter af forhandling og kommunikation. Kontakt: www.eriklyngse.dk