FORHANDLINGSRÅDGIVNING

Når en stor koncern ér blevet udpeget til at være vinder af en prestigefyldt millionkontrakt med en offentlig virksomhed, og ”lige” skal have forhandlet detaljerne på plads…
Når en organisation skal have gennemtestet sine krav og samtidig have svejset sin forhandlingsdelegation sammen til den kommende OK-forhandling…

Når en faglig organisation skal have styrket deres TR’ere i lokale forhandlinger…

Når man dagen før et vigtigt forhandlingsmøde, får at vide, at nogle af de grundlæggende forudsætninger må ændres radikalt…

Når en stor finansiel koncern skal have udviklet og gennemført en helt ny forhandlingsuddannelse for de medarbejdere der har ansvaret for kunder med over 100 millioner kr. i årlig omsætning…

Når en ansættelseskontrakt for en direktør skal forhandles på plads…

Når nogle forhandlings(mod)parter vil se om de kan komme ud af et dødvande ved at bruge en uafhængig facilitator …

Når man i en koncern vil skabe et helt nyt forhandlingskodeks mellem ledelsen og de omkring 40 selvstændige fagforeninger…

…kan det være kløgtigt at kalde på en forhandlingsrådgiver.

FORHANDLINGSRÅDGIVNING, -FACILITERING & -TRÆNING

Min forhandlingsrådgivning har som mål, at fremme konstruktive forhandlinger, hvor hele forhandlingsprocessen skal understøtte bestræbelserne på at opnå gode løsninger, som aftaleparterne faktisk ønsker at gennemføre.

Rådgivningen kan omfatte analyser, strategi, sparring og coaching af forhandlere.

Træningen kan omfatte generel introduktion til grundlæggende forhandlingsteknik og brugen af mere omfattende og avancerede forhandlingsværktøjer, samt håndtering af forskellige modpartstyper. Træningen kan også være specifik og konkret i f.t. en forestående forhandling og omfatte både frontforhandlere og bagland.

Facilitering af forhandlinger er endnu et sjældent fænomen på vore breddegrader. Uafhængig facilitering af forhandlinger indebærer, at jeg er rådgiver for alle parter i forhandlingen; samtidig.

Forhandlingsrådgivningen kan endelig handle om udvikling og gennemførelse af uddannelsesforløb, hvori kan indgå ”træning af trænerne”, på basis af detaljerede undervisningsmanualer og –materialer, der udvikles specielt til kunden.