KONFLIKTMÆGLING – MEDIATION

Når 7 medarbejdere er kommet så meget på kant med deres afdelingsleder, at alles hverdag er forpestet….Når 2 kolleger der deler opgaver og kontor helt er holdt op med at tale sammen….

Når et multietnisk teaterkompagni dagen før den planlagte premiere kan se, at de umuligt kan nå det p.g.a. grundlæggende forskellige opfattelser af det kunstneriske udtryk….

Når et skilsmissepar hverken kan blive enige om hvordan de skal dele indboet eller ansvaret for deres fælles børn….

Når 3 beboere i en andelsboligforening bruger al deres kreativitet på at genere hinanden og på at få bestyrelsen til at ekskludere de andre….

 

Når de ansatte i et sogn (præster, kirketjenere, organist, kordegn og sognemedhjælper) har rigtig svært ved at blive enige om en tålsom omgangsform i hverdagen…
Når 5 yngre medarbejdere i udflytterbørnehaven mopper den 57-årige ikke-helt-så-hurtig-mere pædagogmedhjælper….

…kan det være klogt at invitere en mediator indenfor i konflikten

 

KONFLIKTMÆGLER – MEDIATOR

Som konfliktmægler – mediator hjælper jeg parterne (og der kan ofte være mere end to) med – måske for første gang i lang tid – at høre hinanden.

Jeg hjælper med at komme ind til kernen af de problemer, som er reelle for parterne og jeg hjælper også med at man ikke graver sig dybere ned.

Jeg er en støtte for begge (eller alle) parter i at udtænke gode forslag til gode løsninger.

Og jeg bistår i de nødvendige forhandlinger om disse forslag, så en aftale bliver et reelt udtryk for en ny enighed. En aftale der bliver gennemført og holder, fordi den er parternes egen.

Den mæglerrolle jeg påtager mig er altså grundlæggende et tilbud om støtte til at finde bæredygtige og langtidsholdbare løsninger.

Jeg er medlem af Foreningen for mediation/konfliktmægling (www.ffmk.dk) og efterlever i mit arbejde som konfliktmægler/mediator foreningens etiske retningslinier.