frontpage.logo

Derfor kunst!

En firmahjemmesides primære formål er at understøtte forretningen. At give konkret viden og vække nysgerrighed om det der er på hylderne, eller om det man måske i fællesskab kunne udvikle.

 

Så på min hjemmeside er det den viden, erfaring og kunnen jeg besidder, det primært handler om.

 

Til det hører også viden om andre, som jeg har gode erfaringer med at bringe i spil –  derfor fortællingen om ”Fletværket”.

 

Og da det ér min hjemmeside er det jo herligt enkelt at tilføje andre elementer som mere indirekte kan give et indtryk af personen bag firmaet. Noget af det jeg er optaget af og nysgerrig efter – udover de professionelle områder, som er beskrevet.

 

Derfor stiller jeg også dele af denne platform til rådighed for nogle billedkunstnere, hvor jeg ikke er tvivl om, at deres kunnen ér kunst. Jeg er rigtig glad for at de har givet mig lov til, at vise nogle af deres værker her.

 

Jeg fortæller også om mit samarbejde med Palle Mikkelborg og Helen Davies om det musikværk – FLETVÆRK – de skrev i forbindelse med fejringen af mine næsten 25 år som selvstændig og min 60-års-fødseldag i oktober 2011.