OPGAVETYPER

Jeg har de senere år været involveret i opgaver af meget forskellig karakter:

Rådgivnings- og faciliteringsopgaver:

 • Ledelse, herunder personlig ledersparring
 • Forhandlinger
 • Konfliktløsning/mediation
 • Samarbejde
 • Medarbejderudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Strategisk kompetenceudvikling
 • Beslutningspåvirkning
 • Fundraising
 • Ansættelse/afsked
 • Projektledelse
 • Procesrådgivning
 • Videnregnskaber/Viden-ledelse
 • Værdiledelse
 • Forandringsledelse
 • Borgerinddragelse
 • Fusioner
 • Ledernetværk – etablering og styrkelse.

 

Efteruddannelsesopgaver:

 • STYRKET BORGERKONTAKT
 • Forhandlinger
 • Mediation – konfliktmægling
 • Medarbejdersamtaler/chef-chef samtaler
 • De vanskelige samtaler
 • Lønsamtaler
 • Samarbejde
 • Projektledelse
 • Strategisk ledelse
 • Strategisk kompetenceudvikling
 • Værdsættende undersøgelser – Appreciative Inquiry
 • Coaching
 • Kollegial supervision

Nogle opgaver kræver – p.g.a. størrelse eller kompleksitet – at flere inddrages i løsningen. Her trækker jeg ofte på Fletværket.

 

KUNDERNE

Med mere end 25 års erfaring med rådgivning, træning og undervisning har jeg arbejdet sammen med en mængde spændende personer, organisationer og firmaer.

Mange har jeg arbejdet sammen med mange gange og gennem mange år.

De fleste kan, vil og må jeg gerne fortælle om … andre foretrækker p.g.a. opgavens indhold og karaktér, at jeg ikke udbreder mig om samarbejdet.

Denne kundeliste er derfor slet ikke komplet, men kan give et indtryk af bredden i min samarbejdskreds.

 

Den Almindelige Danske Lægeforening
Banedanmark
BG Bank
BIT – Beskæftigelsesministeriet
BST-foreningen
BST-Nordvestfyn
BUPL
CASA
CEU HerningCenter for SamfundsansvarCODANC3 Organisation
Dansk Forening for Rosport
Dansk Frisørforbund
Dansk Journalistforbund
Dansk Ornitologisk ForeningDansk Rosport
Dansk Sygeplejeråd – central og en række kredse.
Danske Bank
Danske Regioner
Danmarks Jurist- og Økonomforbund – DJØF
Danmarks LærerforeningDSB
Domstolsstyrelsen
Egholmgård
Ergoterapeutforeningen
EUC Vest
3F Fagligt Fælles Forbund
Finansforbundet
Forbundet af Offentligt Ansatte – FOA
Forbrugerrådet
Forbrugsforeningen
Favrskov Kommune
FAS – Foreningen af Speciallæger
Foreningen af Tekniske og administrative tjenestemænd – TAT
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Frederiksberg Hospital
Frederiksberg Lærerforening
Frie Børnehaver
Friluftsrådet
FTF
FTF-A
Furesø Kommune
Gentofte HF
Gentofte Kommunalforening
Greve Kommune
Gymnasieskolernes Lærerforening
Halsnæs Kommune
Hillerød Hospital
Hillerød Kommune
HK/Domstole
HK/Stat – København og Odense
HK/Trafik og Jernbane
Horsens Kommune
Hørsholm Kommune
Høsterkøb Skole
IBM
Institut for KompetenceudviklingInstitut for Menneskerettigheder
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Kommunernes Landsforening
Kvindeligt Arbejderforbund – KADKøbenhavns Amtssygehus Glostrup
Københavns Kommune:– Borgerservice– Beskæftigelse- og Integration
– Bygge- og Teknik
– Familie- og Arbejdsmarked
– Økonomi
– Ældre
– Arbejdsmiljø
Københavns Amt
Københavns Lærerforening
Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter
Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd
Ledernes Hovedorganisation
Luftfartsfunktionærerne
Miljøministeriet
Moderniseringsstyrelsen
Nordjyllands Amt
Odsherred Kommune
Offentlig Ansattes Organisationer
Personalestyrelsen
Politiken
PFA’s Personaleforening
Praktiserende Lægers Organisation – PLO
Ringkøbing Amt
Rigspolitiet
SAS Ground Services Denmark
SAS Group A/B
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skolelederforeningen
Skov & Landskab
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Socialrådgiverforeningen
Specialarbejderforbundet – SID
Styrelsen for Bibliotek og Medier
Symphogen
Sønderjyllands Amt
Teaterteknikerforbundet
Teknisk Landsforbund
ThyssenKrupp Elevator
Vestsjællands Amt
Worklife Partners
Yngre Læger
Økologisk Landsforening
Økonomistyrelsen
Aarhus Kommune
Aarhus Universitet