PROCESRÅDGIVNING OG FACILITERING

Når en ledergruppe skal håndtere grundlæggende meget forskellige opfattelser af hvordan organisationen skal udvikle sig…

 

Når MED-udvalget i en større kommunal institution har besluttet, at de i løbet af blot ét døgn både vil udvikle og blive enige om en konflikthåndteringspolitik…

Når 32 tillidsrepræsentanter skal finde ud af, hvordan de kan føje proceskonsulentrollen til viften af funktioner for en TR…

Når godt 400 mennesker deltager i et borgermøde med politikere og bygherre om Operaen på Dokøen…

Når flere tusinde kolonihavejere inviteres til at diskutere konsekvenserne af den nye kolonihavelov…

Når 300 tillidsrepræsentanter skal starte drøftelserne af krav til den næste overenskomst …

Når 19 medarbejdere fra to meget forskellige kontorer skal finde sammen i et nyt arbejdsfælleskab …. som ér besluttet…

Når to organisationer har besluttet sig for at undersøge om de skal fusionere…
…kan det være fornuftigt at inddrage en procesrådgiver.

 

PROCESRÅDGIVER

Min procesrådgivning kan bl.a. omfatte

• Design af proces og forløb

• Udarbejdelse af materialer, der kan understøtte processen

• Deltagelse i styre- eller følgegruppemøder

• Sparring med projektledelsen

• Facilitering af møder

• Ordstyrer ved stormøder

Hvis opgaven kræver det, kan jeg tillige inddrage det nødvendige antal medhjælpere fra mit erfarne ”Proces-crew”.